KurumsalMİSYON

-Üniversite öğretim üyeleri ve özel sektör kuruluşlarının bilimsel araştırma, teknoloji, geliştirme ve yenilikçilik faliyetlerini destekleyerek Ar-Ge kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak.


-Sanayi kuruluşlarının üniversitelerle ve araştırma kurumlarıyla ulusal-uluslararası işbirliği oluşturmalarına katkıda bulunmak.


-Teknokent bünyesinde özel sektör kuruluşlarının araştırma, teknoloji geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebileceği alt yapıyı sağlamak.


-Kuluçka merkezinde yeni şirketlerin kuruluş ve büyümesini desteklemek. Özel sektör kuruluşlarına Teknoloji Transfer Merkezi olanakları ile risk paylaşımlı destek sağlayan köprü kuruluş olmak.VİZYON
 

-Üniversite ile sanayi kuruluşları arasındaki işbirliği çalışmaları ile araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilikçilikte ülkemizin önde gelen teknoparklarının arasına girmektir.

İletişim

İletişim Bilgileri

Kırıkkale Üniversitesi Teknokent

Email : tgb_kirikkale@kku.edu.tr
Web : http://teknokent.kku.edu.tr
Tel :0318 357 42 42/1052
Fax :